13 04 2008

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI (GÖMLEK FABRİKASI KURULUMU)

Günde 1500adet gömlek üreten bir konfeksiyon fabrikasının kurulması için fizibilite

 

1-GENEL BİLGİLER
1.1-Projenin Konusu
Günde 1500 adet gömlek üreten bir konfeksiyon fabrikasının kurulması için fizibilite raporunun hazırlanması
1.2-Projenin Amacı
Proje önemli bir konfeksiyon ürünü olan gömleği üretecek bir fabrikanın nasıl kurulabileceğinin ve kuruluş maliyetinin ne olacağının öğrenilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Projenin konusu olan gömlek yurt içinde ve dışında tüketimi oldukça fazla olan bir üründür.
Yatırıma başlama tarihi: Ocak 2003
Deneme Üretimine Geçiş Tarihi: Haziran 2003
Kesin İşletmeye Geçiş Tarihi: Temmuz 2003
1.3-Kuruluş Yeri
A.O.S.B. (Atatürk Organize Sanayi Bölgesi) /İZMİR
1.4-Üretilecek Mal ve Hizmetler
Ürün Miktar
Erkek ve Erkek Çocuklar İçin Gömlek 450000 adet/yıl
Not: yılda 300 gün günde 540 dakika çalışılacaktır.
2-İncelediğimiz Ürün Bazında Yurt İçi ve Yurt Dışı İstatistiksel Veriler
2.1-Türkiyeâ??nin Mevcut Potansiyeli
Tablo 1: Türkiyeâ??nin Pamuk ipliği ve Pamuklu dokuma kumaş Üretimi (değer: milyar TL-1998 fiyatlarıyla)
1999 2000 2000/99 Değişim
Miktar Değer Miktar Değer %
Pamuk İpliği (1000 ton) 783,0 554,920 937,8 664,658 19,8
Pamuklu Dokuma (milyon m) 1.401,0 825,479 1.664,7 980,828 18,8
Kaynak: DPT

Tablo 2: Türkiyeâ??nin Pamuk ipliği ve Pamuklu dokuma kumaş Talebi (değer: milyar TL-1998 fiyatlarıyla)
1999 2000 2000/99 Değişim
Miktar Değer Miktar Değer %
Pamuk İpliği (1000 ton) 686,1 483.771 883,2 626.596 29,5
Pamuklu Dokuma (milyon m) 1.265,7 812.771 1.552,7 989.917 21,8
Kaynak: DPT
Tablo 3: Türkiyeâ??nin Hazır giyim Üretimi
1996 1997 1998 1999 (*) 2000 (*)
ÜRETİM (1000 ton ) 210 237 242 223 243
(*) Tahmini
Kaynak: DPT

Tablo 4: Türkiyeâ??nin Gömlek İhracatı (Değer 1000 Dolar )
Ürün Adı 1998 1999 2000 2001
Erkekler ve Erkek Çocuklar İçin gömlek 244.928 192.330 165.347 175.029
Kaynak: DTM
Tablo 5: Türkiyeâ??nin Hazır giyim İhracatı (Değer: Milyon Dolar )
ÜRÜNLER 1997 1998 1999 2000 2001 98/97 (%) 99/98 (%) 00/99 (%) 01/00 (%)
Örme Giyim ve Aksesuarları 3.961 4.233 3.787 3.697 3.641 6,9 -10,5 -2,4 -1,5
Dokuma Giyim ve Aksesuarları 2.321 2.467 2.413 2.486 2.640 6,3 -2,2 3,0 6,2
Toplam 6.282 6.700 6.200 6.183 6.281 6,7 -7,5 -0,3 1,6

Tablo 6: Türkiyeâ??nin Ülkeler İtibarıyla Hazır giyim İhracatı (Değer : 1000 Dolar )
ÜLKE 1997 1998 1999 2000 2001 01/00 * (%)
Almanya 2.535.283 2.583.166 2.407.714 2.347.874 2.210.838 -5,8
ABD 631.853 706.863 782.202 1.036.099 1.007.985 -2,7
İngiltere 419.150 486.755 577.466 747.366 901.542 20,6
Fransa 369.599 405.867 388.875 381.218 423.053 11,0
Hollanda 320.309 360.365 343.074 336.586 340.896 1,3
Belçika-Lüks. 146.153 202.544 181.498 173.941 174.467 0,3
İtalya 102.559 133.196 131.086 137.325 145.367 5,9
Danimarka 74.185 92.805 97.895 100.309 129.338 28,9
İsveç 62.181 82.002 84.851 93.951 94.851 1,0
Avusturya 96.539 99.310 86.683 75.211 74.780 -0,6
İspanya 23.710 33.512 57.740 66.825 69.561 4,1
İsrail 5.316 11.915 31.658 53.123 64.061 20,6
İsviçre 72.806 65.943 58.556 55.743 57.229 2,7
Rusya Fed. 586.983 324.852 111.708 90.378 45.699 -49,4
Kanada 15.911 20.591 25.613 33.348 40.569 21,7
Norveç 35.542 44.309 37.748 39.425 33.507 -15,0
Suudi Arab. 57.460 45.828 42.222 36.544 31.483 -13,8
Mısır 35.180 79.430 86.309 41.575 29.280 -29,6
Cezayir 25.875 57.545 46.886 41.872 22.879 -45,4
Polonya 143.070 172.624 90.576 28.582 20.333 -28,9
Toplam (ilk 20) 5.759.664 6.009.782 5.670.360 5.917.295 5.917.718 0,0
Diğer Ülkeler 523.059 700.525 530.535 317.757 362.911 14,2
Toplam 6.282.723 6.710.307 6.200.895 6.235.052 6.280.629 0,7
Kaynak: DTM
* Değişim
Tablo 7: Türkiyeâ??nin Hazır giyim İthalatı (Değer 1000 Dolar )
ÜRÜNLER 1997 1998 1999 2000 2001 98/97
(%) 99/98 (%) 00/99 (%) 01/00 (%)
Örme Giyim ve Aksesuarları 74.394 88.200 79.399 111.926 83.731 18,5 -10,0 41,0 -25,2
Dokuma Giyim ve Aksesuarları 129.421 117.879 96.965 118.747 113.056 -9 -17,7 22,5 -4,8

Tablo 8: Türkiyeâ??nin Ülkelere Göre Hazır giyim İthalatı (Değer 1000 Dolar)
ÜLKELER 1999 2000 2001 00/99 (%) 01/00 (%) 01 % Pay
İtalya 46.232 54.691 50.4756 18,3 -7,2 25,8
Çin 18.094 28.322 24.010 56,5 -15,2 12,2
İngiltere 20.573 31.256 22.344 51,9 -28,5 11,4
İspanya 17.172 19.403 13.485 13,0 -30,5 6,9
Fransa 14.733 16.758 12.602 13,7 -24,8 6,4
Almanya 18,386 15.576 11.650 -15,3 -25,2 5,9
Hong-Kong 4.442 6.225 5.772 40,1 -7,3 2,9
Bulgaristan 840 1.592 3.948 89,6 147,9 2,0
ABD 2.839 2.373 3.551 -16,4 49,6 1,8
Tunus 857 1.850 3.074 116,0 66,1 1,6
Diğerleri 32.195 52.629 45.594 63,5 -13,4 23,2
Toplam 176.363 230.675 196.786 30,8 -14,7 100,0
Kaynak : DTM
2.2-HEDEF PAZARLAR
2.2.1-AB HAZIRGİYİM PAZARI
376 milyonluk nüfusu ve yaklaşık 22.500 dolarlık kişi başına ortalama geliriyle ABâ??i bir bütün olarak dünyanın en önemli hazır giyim pazarıdır. 1997 yılında 221,4 milyar dolar, 1998 yılında 228 milyar dolar ve 1999 yılında 231,4 milyar dolarlık hazır giyim tüketimi gerçekleştirilmiştir. 1999 yılında kişi başına düşen ortalama hazır giyim tüketim harcaması 645 dolar olmuştur.
Ülkeler bazında hazır giyim harcamalarına bakıldığında , yıllık yaklaşık 51 milyar dolarlık harcamayla Almanyaâ??nın uzun yıllardır ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 1999 yılına göre, AB içinde hazır giyim harcaması yüksek olana diğer ülkeler; 44,5 milyar dolarla İngiltere, 38 milyar dolarla İtalya, 34,2 milyar dolarla Fransa ve 18,6 milyar dolarla İspanyaâ??dır. Bu beş ülke, 15 ülkenin yer aldığı ABâ??de toplam hazır giyim harcamasının yaklaşık %80â??ini gerçekleştirmektedir. Bu ülkeler ABâ??nin en fazla nüfus barındıran ülkeleri olup, AB nüfusunun yaklaşık %80â??ine sahiptir. Diğer taraftan bu ülkeler, İspanya haricinde, ABâ??nin en gelişmiş ülkeleri olup, dünyanın en gelişmiş yedi ülkesinin oluşturduğu G-7â??ler arasında yer almaktadırlar.
ABâ??nin toplam hazır giyim tüketim harcaması içinde %22 ile en yüksek paya sahip olan Almanyaâ??da hazır giyim tüketim harcamaları 1992â??den beri düşüş içine girmiştir. 1997-1999 yılları arasında da 51 milyar dolar civarında gerçekleşen yıllık hazır giyim harcaması, toplam tüketim harcamalarının son yıllarda kayda değer bir artış göstermesine karşın, bir türlü aşılamamıştır. Almanya uzuca bir süre ABâ??nin en büyük hazır giyim tüketicisi olarak kalacak olsa da, tüketimi istikrarlı bir şekilde artan İngiltere ile arasındaki fark ciddi bir biçimde azalmaktadır. İngiltere 1999 yılında 44,5 milyar dolarlık hazır giyim harcaması ile AB içinde %19â??luk bir paya sahip olmuştur.
Kişi başına düşen hazır giyim harcamalarına bakıldığında, Belçika ve Avusturyaâ??nın sırasıyla 843 ve 842 dolarlık harcamalarla ilk iki sırada yer aldığı görülür. Bu miktarlar, toplam harcama bakımından büyük paya sahip olan Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa ve İspanyaâ??daki kişi başına hazır giyim harcamaları ile kıyaslandığında oldukça yüksek kalmaktadır. Bu ülkeler içinde kişi başına düşen en yüksek harcama 772 dolarla İngiltereâ??dir. Almanya ve İtalyaâ??da kişi başına düşen hazır giyim harcaması AB ortalamasından yüksekken, Fransa ve İspanyaâ??da ortalamanın altında kalmıştır. Özellikle kişi başına hazır giyim harcaması 471 dolar olan İspanya, Portekiz ve Yunanistanâ??dan sonra ABâ??nin en düşük kişi başına hazır giyim harcaması olan ülkesidir.
AB ülkeleri yukarıda belirttiğimiz hazır giyim tüketiminin bir kısmını kendi ülkelerinde üretirken bir kısmını da gerek diğer AB ülkelerinden gerekse ABâ??ne üye olmayan diğer ülkelerden tedarik etmektedirler. Kendi konum olan gömlek hakkında bazı istatistikler vermek gerekirse;Tablo 9: ABâ??nin Erkekler ve Erkek çocuklar için Gömlek İthalatı (değer : milyon Euro )
1996 1997 1998 1999 2000 2001
1.792,2 1.848,9 1.925,0 1.887,5 2.129,1 2.206,7
Kaynak: Statistical Tradeflow Database â?? DG Trade, european Commission

Tablo 10: ABâ??nin 2001 yılında Birlik Dışındaki İlk 10 Gömlek Tedarikçisi
Toplam İthalatı (milyon E) Çin Türkiye Tunus Romanya Fas Hong Kong Bangladeş Hindistan Polonya Endonezya İlk 10â??un % Payı
2.207 7,5 6,1 3,1 6,5 4,0 9,0 18,5 11,6 1,7 4,2 72,2
Kaynak: Statistical Tradeflow Database â?? DG Trade, european Commission
AB hakkında yukarıdaki bilgileri verdikten sonra belli başlı AB ülkelerinin hazır giyim ve konumuz olan erkek ve erkek çocuklar için gömlek dış giyimi açısından istatistiklerinin inceleyelim.
2.2.2-ALMANYA
Tüketim

Almanyaâ??nın 1999 yılı toplam dış giyim tüketimi 41 milyar düzeyinde gerçekleşmiştir. 1992â??den beri hazır giyim tüketimindeki gerilemeye karşın Almanya, nüfusunun fazlalığı ve alım gücünün yüksekliği nedeniyle ABâ??nin en büyük hazır giyim pazarı olmaya devam etmektedir. Almanya, yıllardır AB içinde kişi başına hazır giyim harcaması en yüksek ülkelerden biridir.
Alman hazır giyim pazarında, AB dışından gelen ucuz ürünler nedeniyle, yerli üretimin katkısı azalırken ithal mallarının payı gittikçe artmaktadır. 1997-1999 döneminde hazır giyim tüketimi sabit bir seyir izlerken, 2000-2001 yıllarında hafif bir artış görülmüştür.
İthalat

Tablo 11: Almanyaâ??nın erkek ve erkek çocuklar için gömlek ithalatı
1998 milyon $ 1999 milyon $ 2000
milyon $ 1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
990,8 896,7 778,3 7,9 7,8 7,6 -13,2
Kaynak: World Trade Atlas
İhracat
Almanya, dünyanın üçüncü büyük hazır giyim ithalatçısı olmakla birlikte, hazır giyim ihracatında da dünyada söz sahibi bir ülkedir. 2000 yılında hazır giyim ihracatında 6. sırada yer almıştır. Ancak, Almanyaâ??nın hazır giyim ihracatı düşme eğilimine girmiş olup, 1998-2000 döneminde %14.4 azalmıştır.

Tablo 12: Almanyaâ??nın Hazır Giyim İhracatı
1998 milyon $ 1999 milyon $ 2000
milyon $ 1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
Örme Giyim 2.369,4 3.397,4 2.275,2 31,4 32,5 35,3 -5,1
Dokuma Giyim 5.168,7 4.966,2 4.176,6 68,6 67,5 64,7 -15,9
Toplam 7.538,1 7.363,6 6.541,9 100,0 100,0 100,0 -12,4
Kaynak: World Trade Atlas
2.2.3-HOLLANDA
Tüketim
Hollandaâ??nın hazır giyim tüketimi son yıllarda artış göstermektedir. 1997 yılında 8,4 milyar dolar olan hazır giyim tüketimi 1999â??da 9,4 milyar dolara yükselmiştir. Bu dönemde dış giyimin tüm ürün gruplarına yapılan tüketim harcamaları artış göstermiştir.
İthalat

Tablo 13: Hollandaâ??nın Hazır Giyim İthalatı
2000
milyon $ 2000/1996
% değişim Dünya İthalatından aldığı % Pay Dünya İthalatındaki sıralaması
Örme Giyim 1.990 -6 2,3 9
Dokuma Giyim 2.578 -5 2,4 8
Kaynak: ITC TradeMap
İhracat

Tablo 14: Hollandaâ??nın Hazır Giyim İhracatı
2000
milyon $ 2000/1996
% değişim Dünya İthalatından aldığı % Pay Dünya İthalatındaki sıralaması
Örme Giyim 970 -17 1,2 22
Dokuma Giyim 1.289 -11 1,3 23
Kaynak: ITC TradeMap
2.2.4-FRANSA
Tüketim
Fransaâ??nın1999 yılı toplam Hazır Giyim tüketimi 34,2 milyar dolar tutarında gerçekleşmiş olup bunun % 83â??ünü dış giyim ürünleri oluşturmuştur. Fransaâ??da kişi başına düşen hazır giyim harcaması Almanya, İtalya ve İngiltereâ??den düşük olmakla birlikte, Güney Avrupa ve İskandinavya ülkelerinden yüksektir.
Fransaâ??da Hazır Giyim harcamaları uzunca bir süre sabit bir seyir izlemiş, ancak 1998 yılında % 5,6 gibi önemli sayılabilecek bir oranda artış göstermiştir.
İthalat
Fransa dünyanın en önemli Hazır Giyim ithalatçılarından biridir. 2000 yılında yaklaşık 11 milyar dolarlık ithalatıyla dünyada 6., ABâ??de Almanya ve İngiltereâ??nin ardından 3. sırada yer almış ve dünya toplam hazır giyim ithalatının %6â??sını gerçekleştirmiştir. Hazır giyim ithalatı 1998 yılı sonuna kadar artış eğiliminde olmasına karşın, 1999 ve 2000 yıllarında hafif bir düşüş göstermiştir.

Tablo 15: Fransaâ??nın Erkekler ve Erkek çocuklar için gömlek ithalatı
1998 milyon $ 1999 milyon $ 2000
milyon $ 1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
508,6 490,5 442,5 8,5 8,3 7,7 -9,8
Kaynak: World Trade Atlas
İhracat
Fransa hazır giyim ithalatında olduğu gibi ihracatında da önde gelen ülkelerden birisidir. 2000 yılında yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracatla, dünya hazır giyim ihracatı en yüksek 8. ülke olmuştur. Ancak Fransaâ??nın hazır giyim ihracatı son yıllarda bir düşüş eğilimi göstermektedir.
Fransa hazır giyim ihracatının büyük bir bölümünü diğer AB ülkelerine gerçekleştirmektedir. Diğer Avrupa ülkeleri yanında ABD, İsviçre ve Japonya da Fransaâ??nın önemli pazarlarıdır.

Tablo 16: Fransaâ??nın hazır giyim İhracatı
1998 milyon $ 1999 milyon $ 2000
milyon $ 1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
Örme Giyim 2.164,8 2.248,1 2.064,2 40,0 41,7 41,2 -8,2
Dokuma Giyim 3.274,4 3.149,5 2.948,0 60,0 58,3 58,8 -6,4
Toplam 5.439,2 5.397,6 5.012,2 100,0 100,0 100,0 -7,1
Kaynak: World Trade Atlas
2.2.5-İTALYA
Tüketim
İtalya, AB hazır giyim tüketiminde Almanya ve İngiltereâ??den sonra 3. sırada yer almaktadır. 1999 yılı hazır giyim tüketimi 38,1 milyar dolar tutarında gerçekleşmiş olup, 31,8 milyar dolarını dış giyim ürünleri oluşturmuştur.
İtalyaâ??nın kişi başına düşen hazır giyim harcaması, Avusturya ve Belçikaâ??dan düşük olmakla birlikte ABâ??nin toplam hazır giyim tüketiminde önemli pay sahibi ülkelerden Almanya ve Fransaâ??dan yüksektir.
İthalat
İtalya, 2000 yılındaki toplam 5,5 milyar dolarlık hazır giyim ithalatıyla dünyada 7., ABâ??de 4. sırada yer almıştır. 1998-2000 döneminde ithalat miktarı fazla bir değişiklik göstermemiştir.

Tablo 17: İtalyaâ??nın Erkekler ve Erkek çocuklar için gömlek İthalatı
1998 milyon $ 1999 milyon $ 2000
milyon $ 1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
341,8 296,4 280,5 10,3 9,3 8,6 -5,36
Kaynak: World Trade Atlas
İhracat
İtalya hazır giyim ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. 2000 yılında 12,3 milyar dolarlık ihracatıyla dünyada 3. sırada yer almıştır. Ancak ihracatı son yıllarda hafif de olsa düşme eğilimine girmiştir.

Tablo 18: İtalyaâ??nın hazır giyim ihracatı
1998 milyon $ 1999 milyon $ 2000
milyon $ 1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
Örme Giyim 5.768,3 5.334.2 5.040,1 41,0 42,0 41,0 -5,5
Dokuma Giyim 8.147,5 7.320,2 7.261,3 59,0 58,0 59,0 -0,8
Toplam 13.915,7 12.654,4 12.301,4 100,0 100,0 100,0 -2,79
Kaynak: World Trade Atlas

2.2.6-İNGİLTERE
Tüketim
1999 yılında toplam hazır giyim tüketimi 44,5 milyar dolar tutarında olan İngiltereâ??nin, dış giyim harcamaları 37,9 milyar dolar olmuştur. Bu tüketim miktarıyla İngiltere, ABâ??nin Almanyaâ??dan sonraki en büyük hazır giyim tüketicisidir. Kişi başına düşen hazır giyim harcaması sıralamasında da 772 dolarla, Belçika ve Avusturyaâ??dan sonra 3. sırada yer alırken, toplam tüketimi çok büyük ülkeler arasında ilk sırada yer almıştır. Ancak önümüzdeki dönemlerde tüketim harcamalarındaki zayıflığın giyim ürünleri talebini de olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Yine de, yıllık hazır giyim tüketiminin 2004 yılına kadar %2,3 oranında artması beklenmektedir.
İthalat
İngiltere dünyanın başta gelen hazır giyim ithalatçılarından biridir. 2000 yılında Avrupaâ??da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer almıştır. İngiltereâ??nin son dönemlerde hazır giyim ithalatı artış eğilimindedir.

Tablo 19: İngiltereâ??nin erkekler ve erkek çocuklar için gömlek ithalatı
1998 milyon $ 1999 milyon $ 2000
milyon $ 1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
670,7 617,6 640,1 11,1 10,3 9,8 3,6
Kaynak: World Trade Atlas
İhracat
İngiltere dünyanın önde gelen ithalatçılarından biri olmasına karşın, hazır giyim ihracatında da oldukça söz sahibidir. 2000 yılında hazır giyim ihracat sıralamasında 13. sırada yer almıştır. İhracatın büyük bir bölümünü diğer AB ülkelerine gerçekleştirmektedir.

Tablo 20: İngiltereâ??nin hazır giyim İhracatı
1998 milyon $ 1999 milyon $ 2000
milyon $ 1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
Örme Giyim 1.907,1 1.508,0 1.308,9 42,7 41,1 39,4 -13,2
Dokuma Giyim 2.555,2 2.161,4 2.012,9 57,8 58,9 60,6 -6,9
Toplam 4.462,3 3.669,4 6.321,8 100,0 100,0 100,0 -9,5
Kaynak: World Trade Atlas
2.2.7-DANİMARKA
Tekstil ve Hazır Giyim Pazarı
Danimarkaâ??nın tekstil ve hazır giyim sektöründe, 2000 yılı itibarıyla 320 firma faaliyet göstermektedir. Sektörde yaklaşık 12 bin kişi istihdam edilmektedir. Sektörün toplam geliri 3,9 milyar â?¬ civarında gerçekleşmiş olup, 1999â??a göre hazır giyimde % 8,9 , tekstilde de %11,9â??luk bir üretim artışı elde edilmiştir.
Gelirlerin artmasına karşın, sektörde faaliyet gösteren firmaların sayısında büyük bir azalma görülmüştür. 1987â??de faaliyet gösteren firmaların sayısı 700 (200â??ü tekstil, 500â??ü hazır giyim sektöründe ) iken 1999 yılında bu sayı 400â??e (150 tekstil, 250 hazır giyim firması ),2000 yılında da yılında da 320â??ye gerilmiştir.
Günümüzde tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren ilk 10â??ar firma sektör gelirlerinin sırasıyla %30 ve %50â??sini elde etmektedir. Bu oranlar 1987â??de %20â??ye karşılık %30 civarında gerçekleşmiştir. Danimarkaâ??nın tekstil ve hazır giyim sektörü, 1985â??ten itibaren, üretim faaliyetlerinin Merkezi Doğu Avrupa ülkelerine kaydırılmasıyla büyük bir değişim içine girmiştir. Özellikle hazır giyim sektörünün emek-yoğun bir üretim yapısına sahip olması, bu sektördeki faaliyetlerin önemli bir kısmının Polonyaâ??da gerçekleştirilmesine yol açmıştır. 1998â??de hazır giyim sektöründeki saatlik ücretlerin Polonyaâ??da 3,2 dolar, Danimarkaâ??da ise 23 dolar civarında olması, bu sektördeki üretim faaliyetlerinin neden taşınmış olduğuna açıklık getirmektedir. Dikkat edilirse, günümüzde hemen hemen tüm gelişmiş ülkeler, hazır giyim sektöründe emek-yoğun faaliyetleri, maliyetleri düşürmek amacıyla emek-ucuz ülkelere kaydırmaktadırlar. Danimarkalı firmalarda tasarımlarını kendi yaptıkları hazır giyim ürünlerinin imalatında, bir kısım faaliyetleri kendileri yapmakta, emek-yoğun işlemleri ise emek-ucuz ülkelere havale etmektedirler. Polonya ile Danimarka arasındaki tekstil ve hazır giyim ticareti incelendiğinde, bu tip üretim ilişkisi daha iyi anlaşılmaktadır. Örneğin, 1988-1998 döneminde Polonyaâ??nın Danimarkaâ??ya hazır giyim ihracatı 10 kat artmışken, aynı dönemde Danimarkaâ??nın Polonyaâ??ya kumaş ihracatı 17 kat artmıştır.
Hazır giyim Ticareti
Danimarkaâ??nın görünürdeki hazır giyim pazarı 3 milyar â?¬ büyüklüğündedir. 1999 yılı perakende hazır giyim satışları da 3 milyar â?¬ civarında gerçekleşmiştir.
Danimarka hazır giyim üretiminin %80â??ini ihraç etmektedir. Şu anda hazır giyim ihracatı Danimarkaâ??nın 4. büyük ihracat kalemini oluşturmaktadır. Hazır giyim ihracatı 1999 yılında 1,7 milyar â?¬ olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında ise %12â??lik artışla 1,9 milyar â?¬â??ya ulaşmıştır. Danimarka, hazır giyim ihracatının büyük bir bölümünü AB ülkelerine ve diğer Avrupa ülkelerine gerçekleştirmektedir. Başlıca pazarları Almanya (%22), İsveç (%21,5), Norveç (13,5), Finlandiya (%7), Hollanda, İngiltere ve İspanyaâ??dır.
Danimarkaâ??nın toplam hazır giyim ithalatı ise 2000 yılında 2 milyar dolar tutarında gerçekleşmiştir. Bunun 978 milyon doları örme giyim, 1,1 milyar doları da dokuma giyim ithalatından kaynaklanmıştır. 1996-2000 döneminde örme giyim ithalatı yıllık %6 civarında artarken, dokuma giyimde bu artış %4 olmuştur.

Tablo 21: Danimarkaâ??nın erkek ve erkek çocuklar için gömlek ithalatı (milyon dolar )
Yıl 2000
Değer 75.133

2.2.8-FİNLANDİYA
Üretim
Tekstil ve hazır giyim sektörü, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, Finlandiyaâ??nın ekonomisinde oldukça önemsiz bir yere sahiptir. Tekstil ve hazır giyim sektörünün imalat sanayi içindeki payı sadece %1 civarındadır. 1995-2000 döneminde, imalat sanayi %50 civarında büyürken, hazır giyim sanayi % 12 küçülmüştür.
Tüketim
2000 yılı verilerine göre, Finlandiyaâ??nın hazır giyim tüketimi yaklaşık 2,4 milyar â?¬â??dur. Tüketim, 1995-2000 dönemi baz alındığında %30â??luk bir büyüme göstermiştir. Tüketimdeki bu artış eğiliminde hazır giyim ürünlerinin fiyatlarında görülen durgunluğun etkili olduğu söylenebilir. Özellikle son yıllarda hazır giyim ürünlerinin fiyat düzeyi, genel tüketici fiyat düzeyinin oldukça altında kalmıştır.
Hazır Giyim Ticareti
Finlandiyaâ??nın hazır giyim ithalatı, 1997-2000 döneminde yaklaşık %12,5 artışla 800 milyon â?¬â??dan 900 milyon â?¬â??ya yükselmiştir. Hazır giyim ürünleri ithalatında belli bir ülkenin ağırlığı bulunmamakla birlikte, Çin (%12), Almanya (%9), İsveç(%8), Estonya (%8), İtalya (%7), İngiltere (%5) ve Türkiye(%3) en önemli tedarikçi ülkelerdir.
2.2.9-ABD
Hazır Giyim Sanayi
Dünyanın en büyük hazır giyim pazarına sahip olan ABD, önemli bir hazır giyim üreticisi olarak hem kendi pazarında hem de ihraç pazarlarında önemli bir rol oynamaktadır.
Tüketim
ABD, 281,4 milyonluk nüfusu, 9.963 milyar dolarlık kişi başına düşen geliri ve 24.750 dolarlık kişi başına harcanabilir geliri ile, hemen hemen tüm sektörlerde olduğu gibi, hazır giyim sektöründe de dünyanın en büyük ve önemli pazarıdır.
2000 yılı toplam hazır giyim perakende satışlarına göre, ABDâ??de değer olarak hazır giyim tüketimim 182,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2000 yılında, kişi başına düşen hazır giyim harcaması yaklaşık 659 dolar olmuştur.
İthalat
ABD dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı olup, ithalat miktarı önemli ölçüde artmaya devam etmektedir. 2000â??de 16 milyon m2â??lik hazır giyim ürünü ithal eden ABD, karşılığında 57,3 milyar dolar ödemiştir. Bu, değer olarak 1999â??a göre %12,8â??lik bir artışı ifade etmektedir.

Tablo 22: ABDâ??nin erkek ve erkek çocuklar için gömlek ithalatı (milyon dolar )
1998 1999 2000 2001
3.035,1 3.039,4 3.358,9 3.032,3
Kaynak: Office of Textiles and Apparel US (OTEXA )
İhracat
ABD dünyanın en önemli hazır giyim ithalatçısı olmakla birlikte ihracatta da önemli bir rol oynamaktadır. 2000 yılı verilerine göre dünya hazır giyim ihracatında 5. sırada yer almıştır.

Tablo 23: ABDâ??nin hazır giyim İhracatı
1998 milyon $ 1999 milyon $ 2000
milyon $ 1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
Örme Giyim 3.674,8 4.120,2 4.580,4 44,2 52,8 56,4 11,2
Dokuma Giyim 4.654,5 3.682,9 3.547,9 55,8 47,2 43,6 -3,7
Toplam 8.320,3 7.803,2 8.128,3 100,0 100,0 100,0 4,2
Kaynak: World Trade Atlas

Tablo 24: Türkiyeâ??nin ABDâ??ye hazır giyim İhracatı
1998 milyon $ 1999 milyon $ 2000
milyon $ 1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
Örme Giyim 375,7 421,1 453,2 474,3 551,9 46,9 16,4
Dokuma Giyim 184,7 210,7 253,7 307,9 444,6 140,6 44,2
Toplam 560,5 631,9 706,9 782,2 996,5 77,8 27,4
Kaynak: World Trade Atlas

Tablo 25: Türkiyeâ??nin ABDâ??den hazır giyim İthalatı (1000 $ )
1996 1997 1998 1999 2000
Örme Giyim 1.400 1.355 3.111 1.061 623
Dokuma Giyim 5.324 26.477 2.886 1.788 1.750
Toplam 6.724 27.832 5.997 2.839 2.373
Kaynak PT

2.2.10-KANADA
Üretim
1999 verilerine göre, Kanadaâ??nın hazır giyim endüstrisi yaklaşık 1600 firma ve 100 bin civarındaki çalışandan oluşmaktadır. Sektördeki istihdamın yaklaşık %75â??ini kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Firmaların %75â??i 50â??den az işçi çalıştırmakta olup bunlar toplam üretimin yaklaşık %33â??ünü gerçekleştirmektedir. Genel olarak kesme ve dikme işlerini yapan taşeron firmalar ağırlıklı olarak bayan giyimi üzerine çalışmakta olup toplam hazır giyim üretiminin %25â??ini karşılamaktadır.
Hazır Giyim Ticareti
Kanada hazır giyim ihracatı açısından tamamen ABD pazarına bağımlıdır. Kanadaâ??nın 2000 yılındaki konfeksiyon ürünleri ihracatının %96â??sı, (yaklaşık 3 milyar dolar tutarında ) ABDâ??ne gerçekleşmektedir. ABDâ??ne ihracat iki haneli oranlarda büyümeye devam etmektedir. NAFTAâ??nın sağladığı elverişli ticaret ortamı, ABD doları karşısında düşük değerini sürdüren Kanada doları, ABDâ??ndeki talebe Kanadalı üreticilerin daha hızlı bir şekilde yanıt verebilmesi ve ABDâ??nde daha uygun fiyat/kalite arayışı gibi etkenler Kanadaâ??nın ihracatını artmasındaki en önemli nedenlerdir.

Tablo 26: Türkiyeâ??nin Kanadaâ??ya Hazır Giyim İhracatı
1996 (1000 $ ) 1997 (1000 $ ) 1998 (1000 $ ) 1999 (1000 $ ) 2000 (1000 $ ) 00/96 değişim 00/99 değişim
Örme 9.093 8.491 10.509 10.390 9.992 9.9 -3,8
Dokuma 4.876 6.971 10.442 15.223 22.788 367.3 49,7
Toplam 13.969 15.912 20.951 25.613 32.781 134.7 28,0
Kaynak: DTM

2.2.11-RUSYA
145 milyonluk bir nüfusa sahip olan Rusyaâ??nın 2000 yılı itibarıyla, GSYİHâ??sı 230 milyar dolar iken, kişi başına düşen geliri 1583 dolardır.
Rusyaâ??nın son yıllarda yaşadığı ekonomik krizler hazır giyim ithalatının düşmesine yol açmıştır. Bu durum Türkiyeâ??nin Rusyaâ??ya yaptığı hazır giyim ihracatını da son derece olumsuz etkilemiştir. Ancak Rus ekonomisi tekrar toparlanma sürecine girmiştir. Dolayısıyla, Rusya hazır giyim ihracatımız için hala büyük bir potansiyel taşımaktadır.

Tablo 27: Rusyaâ??nın Hazır Giyim İthalatı
1996 (1000 $ ) 2000 (1000 $ ) 00/96 değişim
Örme 154.451 50.874 -32
Dokuma 211.013 95.251 -22
Toplam 365.464 146.125 -26
Kaynak: TradeMap

Tablo 28: Rusyaâ??nın Hazır Giyim İhracatı
1996 (1000 $ ) 2000 (1000 $ ) 00/96 değişim
Örme 20.715 58.927 23
Dokuma 220.831 145.468 -11
Toplam 241.545 204.395 -4
Kaynak: ITC TradeMap

Tablo 29: Türkiyeâ??nin Rusyaâ??ya Hazır Giyim İhracatı (milyon dolar )
1996 1997 1998 1999 2000 00/96 % değişim 00/99 % değişim
Örme 191.032 368.101 214.778 63.103 31.810 -83,3 -49,6
Dokuma 167.767 218.883 110.075 48.605 58.274 -65,3 19,9
Toplam 358.800 586.984 324.852 111.708 90.085 -74,9 -19,4
Kaynak: DTM

2.2.12-POLONYA
Polonya tekstil-konfeksiyon sanayi, geçtiğimiz yüzyılda temelleri atılan, geleneksel bir sektör olmasına rağmen gerçek uluslararası rekabet ve üretim gücüne yakın dönemde kavuşmuştur. Sektörün belli başlı üretim merkezleri; Lodz, Bialystok, Torun, Czestochowa, Bielsko-Biala, Jelenia Gora şehirleridir.
1995-1998 yılları arasındaki dönemde yıllık %4,2 büyüme oranını yakalayan sektör, 1998 senesinde 6,2 milyar dolarlık iç piyasa satış oranına (tüm sanayi içindeki payı %5,5 ) ulaşmış ve 462.800 kişi istihdam eder duruma gelmiştir.
Türkiyeâ??nin Polonyaâ??ya Hazır Giyim İhracatı
Türkiyeâ??nin Polonyaâ??ya hazır giyim ihracatı 1998 yılında 172,6 milyon dolarla en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ancak, 1999 ve 2000 yıllarında önemli ölçüde gerileyen ihracat 28,5 milyon dolara kadar düşmüştür. 1996-2000 döneminde gerçekleşen ihracat düşüşü %82,9â??a ulaşmıştır.

Tablo 30: Türkiyeâ??nin Polonyaâ??ya Hazır Giyim İhracatı (1000 dolar )
1996 1997 1998 1999 2000 00/96 % değişim 00/99 % değişim
Örme 121.412 110.844 139.369 74.641 21.495 -82,3 -71,2
Dokuma 45.219 32.226 33.256 15.935 6.984 -84,6 -56,2
Toplam 166.631 143.070 172.625 90.576 28.478 -82,9 -68,6
Kaynak: DTM

2.2.13-ROMANYA
2000 yılı itibariyle 34 milyar dolar GSYİH, 1558 dolar kişi başına düşen gelir ve 22,4 milyonluk bir nüfusa sahip olan Romanya, Doğu Avrupa ve Balkanların önemli ülkelerinden biridir.
Hazır Giyim Sanayi
Tekstil ve hazır giyim endüstrisi Romanyaâ??nın ekonomisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Sektör büyük bir istihdam kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda ülke ihracatına %23,7 oranında katkı yapmakta ve ticaret dengesine pozitif bir katkı sağlamaktadır.
Hazır Giyim Ticareti
Romanyaâ??nın hazır giyim ihracatı 1995-2000 döneminde 1,53 milyar dolardan 2,3 milyar dolara yükselmiştir. Bu dönemdeki ihracat artışı %50â??yi bulmuştur. Hazır giyim ithalatı ise aynı dönemde 169 milyon dolardan 3000 milyon dolara yükselmiştir. İthalat artışı ise %77 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 31: Romanyaâ??nın Hazır Giyim Ticareti (milyon dolar )
1997 1998 1999 2000
İhracat 1.724,2 1.724,8 2.022,9 2.301,9
İthalat 197,2 250,1 270,0 299,5
Kaynak: Romanian Foreign Trade Centre, Romanian Foreign Trade Statitics, 1995-2000

Türkiyeâ??nin Romanyaâ??ya Hazır Giyim İhracatı
Türkiyeâ??nin Romanyaâ??ya Hazır Giyim İhracatı, 1996-1998 döneminde 24,2 milyon dolardan 116,3 milyon dolara hızlı bir çıkış yapmıştır. Ancak bu çıkış 1999 ve 2000 yıllarında tersine dönmüş ve Romanyaâ??ya yapılan hazır giyim ihracatı 10,3 milyon dolara kadar gerilemiştir. Türkiyeâ??nin ihracat kaybı 1996-2000 dönemi için %57,5â??e, 1998-2000 dönemi içinse %91â??e ulaşmıştır. Diğer taraftan, Türkiyeâ??nin hazır giyim ihracatı sıralamasında 1996â??da 19. sırada bulunan Romanya 2000 yılında 30. sıraya gerilemiştir.

Tablo 32: Türkiyeâ??nin Romanyaâ??ya Hazır Giyim İhracatı (1000 dolar )
1996 1997 1998 1999 2000 00/96 % değişim 00/99 % değişim
Örme 22.222 54.019 97.604 19.220 6.896 -69,0 -64,1
Dokuma 2.024 10.049 18.736 7.833 3.402 68,1 -56,6
Toplam 24.246 64.068 116.340 27.052 10.298 -57,5 -61,9
Kaynak: DTM

2.2.14-JAPONYA
Üretim
Japonyaâ??nın hazır giyim üretimi 1992â??den beri hem miktar bazında hem de değer bazında gerilemiştir. Öyle ki, pazarın büyük bir kısmını; yaklaşık %70â??ini ithal ürünler kaplamıştır. Bu gerileme sektörde faaliyet gösteren firmaların ve çalışanların sayısı için de geçerli olmuştur. Üretimdeki ve firma ile çalışan sayısındaki gerilemenin en önemli nedeni, durgunluk nedeniyle pazarda görülen daralma ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, üretim faaliyetlerinin civar ülkelere taşınmasıdır. Dışarıda yapılan üretim faaliyeti, son yıllarda G. Kore ve Tayvanâ??dan Çinâ??e doğru kaydırılmaktadır. Bunu en önemli nedeni, Japonyaâ??nın tekstil ve hazır giyim ithalatında Çinâ??in büyük bir ağırlığının olması ve aynı zamanda Çinâ??in tekstil ve hazır giyim üretiminde bir dünya devi olmasıdır. Çin sahip olduğu üretim kapasitesi, hammadde ve işgücü kaynaklarıyla, Japonyaâ??nın tekstil ve hazır giyim ithalatının %75-80â??lere varan kısmını tek başına karşılamaktadır.
Japon hazır giyim üreticileri, sadece Güney Asya ülkelerinde değil, İtalya gibi tasarım ve işçiliğin çok geliştiği ülkelerde de faaliyetlerde bulunmakta ve bu ülkelerdeki yüksek hizmet kalitesinden de yararlanmaktadır.
Hazır Giyim İthalatı
1995-1999 döneminde Yenâ??in değerinde görülen düşüşe rağmen, tüketim harcamalarındaki gerileme nedeniyle Japonyaâ??nın ithalatı da düşmüştür. 2000 yılında 1,8 trilyon Yen civarında gerçekleşen hazır giyim ithalatı, 1999 yılına göre %12,5 artmasına karşın 1996â??daki 1,86 trilyon Yenâ??lik seviyesinden geride kalmıştır. Oysa, miktar bazına bakıldığında, 1996â??daki ithalat 635 bin ton iken 2000 yılında %35 gibi büyük bir oranla 855 bin tona yükselmiştir. Bu da gösteriyor ki, ithalat birim fiyatları 2000 yılında 1996â??ya göre ciddi bir biçimde azalmıştır.

Tablo 33: Japonyaâ??nın erkek ve erkek çocuklar için gömlek ithalatı (milyon dolar )
1998
1999 2000
1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
683 716 830 8,94 8,11 7,96 15,97
Kaynak: World Trade Atlas

Hazır Giyim İhracatı
Hazır giyim ihracatı, Japonyaâ??nın toplam ihracatında önemsenmeyecek kadar düşük bir düzeydedir. Japon hazır giyim üreticileri daha çok, dünyanın en büyük hazır giyim pazarları biri durumundaki kendi pazarları ile ilgilenmektedirler.

Tablo 34: Japonyaâ??nın Hazır Giyim İhracatı (milyon dolar )
1998
1999 2000
1998
% Pay 1999
% Pay 2000
% Pay 2000/1999
değişim
Örme 112,3 125,8 147,9 37,0 37,3 37,7 17,5
Dokuma 191,2 211,4 244,7 63,0 62,7 62,3 15,7
Toplam 303,5 337,2 392,6 100,0 100,0 100,0 16,4
Kaynak: World Trade Atlas

Türkiyeâ??nin Japonyaâ??ya Hazır Giyim İhracatı
19,7 milyar dolar değerindeki ithalat ve %10â??luk pay ile, dünya hazır giyim ithalatında 2000 yılı itibarıyla ABDâ??nin arkasında ikinci sırada yer alan Japonyaâ??ya Türkiyeâ??nin hazır giyim ihracatı, pazarın da büyüklüğü dikkate alındığında, son derece önemsiz kalmaktadır. Türkiyeâ??nin 2000 yılında bu ülkeye yaptığı toplam hazır giyim ihracatı 4,6 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir.

Tablo 35: Türkiyeâ??nin Japonyaâ??ya Hazır Giyim İhracatı
1996 (1000 $ ) 1997 (1000 $ ) 1998 (1000 $ ) 1999 (1000 $ ) 2000 (1000 $ ) 00/96 değişim 00/99 değişim
Örme 2.326 1.820 1.315 1.298 1.788 -23,1 37,7
Dokuma 1.463 1.501 1.620 1.605 2.857 95,3 78,0
Toplam 3.789 3.320 2.936 2.904 4.645 22,6 60,0
Kaynak: DTM

2.2.15-TÜRK CUMHURİYETLERİ
1990’ların başında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetleri, ekonomik açıdan henüz oldukça yetersiz düzeydedirler. Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan’dan oluşan Türk Cumhuriyetleri toplam 56,9 milyonluk bir nüfusa sahiptir. GSYİH toplamları 2000 yılı itibariyle 32 milyar dolar civarında olup kişi başına düşen ortalama gelir 562 dolar düzeyindedir. Türk Cumhuriyetleri içinde Kazakistan, 16 milyar dolarlık GSYİH ve 1060 dolarlık kişi başına düşen gelirle ekonomik açıdan en gelişmiş olanıdır. Özbekistan ise 24,6 milyon ile en kalabalık nüfusa sahip ülkedir.
Türk Cumhuriyetleri’nin dış ticaret hacimleri de oldukça kısıtlıdır. Toplam dış ticaret hacimleri 30 milyar dolar civarındadır. Bunun 14 milyar dolarını ithalat, 16 milyar dolarını ise ihracat oluşturmaktadır.
Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’ne Hazır Giyim İhracatı
Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’ne hazır giyim ihracatı, pazar hacminin dar olması nedeniyle, çok düşüktür. Diğer taraftan, mevcut hazır giyim ihracatı da oldukça dalgalı bir seyir izlemektedir. 1996 ve 1997 yılarında toplam 20 milyon dolar civarında gerçekleşen hazır giyim ihracatı, 1998 yılında 12,8 milyon dolara kadar gerilemiştir. 1999 yılında ise, özellikle Özbekistan ve Azerbaycan’a yapılan ihracatın önemli ölçüde yükselmesiyle toplam hazır giyim ihracatı 36 milyon doları aşmıştır. Ancak, bu ülkelere yapılan hazır giyim ihracatının bir türlü dengeye oturtulamaması nedeniyle 2000 yılında ihracat 12,2 milyon dolarla en düşük seviyesine inmiştir. Sonuç olarak 1996-2000 dönemi itibarıyla bu ülkelere yapılan hazır giyim ihracatı %41,5 azalmıştır. 2000 yılındaki düşüş ise %66,3’ü bulmuştur.
Tablo 36: Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’ne erkekler ve erkek çocuklar için Gömlek İhracatı
1996 (1000 $ ) 1997 (1000 $ ) 1998 (1000 $ ) 1999 (1000 $ ) 2000 (1000 $ ) 2000 (Pay)
550,8 662,8 259,9 1627,7 326,0 Türkmenistan (65,6),Özbekistan (13,3), Kırgızistan (%8,3), Kazakistan (%5)
Kaynak TM

2.3-Müstakbel Rakiplerimizin Durumu
İşletmeyi kuracağımız yer olan İzmir ve Ege Bölgesindeki dokuma kumaştan giysi üreten işletmeler ve sadece bizim konumuz olan gömlek üreten müstakbel rakiplerimiz ve bunlar hakkında bilgiler:
2.3.1-Ege Bölgesi’ndeki dokuma kumaştan üst giyim üreten başlıca işletmeler Bu işletmelerin hepsinde gömlek üretimi vardır fakat ağırlıklı olarak diğer üst giysiler üretilmektedir. )
• Rant Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Polikot Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• A.G. Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• İsmail Görkem Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Beymoda Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• C.D. Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Özteks Tekstil Turizm İnşaat Ve Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Kennedy Moda ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• İna Tekstil İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
• Joy Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. S.R.S Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
• S.F.S Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
• Rafting Moda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• İdeen Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
• Berk Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Berk Giyim Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
• Keskin Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• Pinots Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Big Style Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Gina Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi Ltd. Şti.
• Aktar Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Şe-Gi Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Karetta Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Güvenler Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Vena Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Palmiye Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Satürn Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti.
• İzkon Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Hande Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Eco Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Uz-Kar Tekstil Mamülleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Nanteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Star Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Ak Moda Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
• Beycan Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Tunay Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Tunay Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Özvatan Giyim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Sına Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Mas’s Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Lal Giyim Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
• Fg Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Rodi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• Afka Tekstil İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
• Av-As Moda Tekstil Makine Otomasyon Elektrik Gıda Deri Mobilya Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Tess Clothing moda Tekstil Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• İ.Y.A. Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Oral Tekstil Tekstil Ürünleri Fason Dikimi ve İhracatı Turhan Gökalp
• Derin Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Bizden Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
2.3.2-Ege Bölgesi’ndeki Gömlek Üreten Başlıca İşletmeler ve Bunların Toplam Üretimdeki Payları
 Karyateks Tekstil Sanayi ve Ticaret
q A.Ş. : % 12
 Casa Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. : % 8,4
q
 Er-Alp Tekstil
q Besicilik Entegre İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. : % 6,5
 Maser Tekstil
q Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. : % 6,1
 Yalaz Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.
q Şti. : % 4,6
 Atateks Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. : % 4,1
q
q Berkem Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. : % 3,6
 Ekener Tekstil
q Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. : % 3,2
 Mik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. :
q % 3,2
 Arı Giyim Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. : %
q 3,0
Diğerleri ( %45,3 )
 Özba Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
q
q A.T.S. Anadolu Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 Orce Tekstil Sanayi ve
q Ticaret Ltd. Şti.
 Anadolu Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
q
 Ünal
q Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 Erkan Tekstil A.Ş.
q
 Kamer Gömlek
q
q Ege Deniz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Reform Tekstil Sanayi ve Ticaret
q Pazarlama Ltd. Şti.
 Kanat Konfeksiyon Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd.
q Şti.
 Bravo Tekstil Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
q
q Vidal Tekstil Sanayi İnşaat Turizm Ticaret Pazarlama İthalat İhracat Ltd. Şti.
 Ege İkizler Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
q
 Volteks
q Konfeksiyon Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
 Belteks Tekstil Sanayi ve
q Ticaret A.Ş.
 Devteks Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
q
q Aligator Tekstil ve Giyim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Panda Tekstil
q Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 Kanat Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret
q Ltd. Şti.
 Efoteks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
q
 A.T.F.
q Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 Tuğcan Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.
q Şti.
 Kris-Tek Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
q
q İlyada Tekstil ve Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Reco Giyim Tekstil
q Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 Gimode Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
q
 De-Ge
q Teks Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 Tamteks Konfeksiyon Tekstil
q Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 Mergü Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret
q Ltd. Şti.
 Yavuz Gömlek Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
q
 H.C.O.
q Konfeksiyon Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
 Dı-Veko Giyim Sanayi
q Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
 Tac Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret
q Ltd

1284
0
0
Yorum Yaz